Ασφαλίσεις Υγείας Εκτύπωση

Οι ασφαλίσεις Υγείας σκοπό έχουν την κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται ένα θέμα Υγείας.  Είτε αφορά προληπτικό έλεγχο, είτε αφορά διερευνητική διαδικασία (1οβάθμια περίθαλψη, δηλ επισκέψεις σε ιατρούς και διαγνωστικές εξετάσεις) είτε αφορά την θεραπεία ενός διεγνωσμένου προβλήματος (2οβάθμια περίθαλψη δηλ. κάλυψη εξόδων νοσηλείας), οι ασφαλίσεις υγείας προστατεύουν τον ασφαλισμένο από την καταβολή των εξόδων.