ΕΛΠΑ
real estate menu left
real estate menu rightΕΛΠΑ PDF Εκτύπωση E-mail

Η ίδρυση

Το Σωματείο που ιδρύθηκε στην Αθήνα κατά το έτος 1924 με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΑ» διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις :

Έδρα του Σωματείου είναι η Αθήνα.

Σκοπός και μέσα επίτευξης

Σκοπός της ΕΛΠΑ είναι η ανάπτυξη, οργάνωση και ενίσχυση της με αυτοκίνητο ή με μοτοσυκλέτα μετακίνησης, του περιηγητισμού και του τουρισμού, καθώς και η προαγωγή, ενθάρρυνση και οργάνωση όλων των μορφών του χερσαίου μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα. Επίσης η εξυπηρέτηση των αυτοκινητιστών και μοτοσυκλετιστών, ελλήνων και ξένων και η καθοδήγησή τους ώστε να κινούνται με ασφάλεια και να σέβονται και να προστατεύουν το περιβάλλον. Ο σκοπός αυτός θα επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τρόπο, κυρίως δε με τα παρακάτω ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενα μέσα :

 1. Με την ίδρυση παντός είδους γραφείων, τροχογραφείων, σταθμών εξυπηρέτησης κλπ., τα οποία θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη του αυτοκινητισμού και του μοτοσυκλετισμού.
 2. Με την ίδρυση εντευκτηρίων, που σκοπό θα έχουν την εξυπηρέτηση, ενημέρωση, επιμόρφωση, ψυχαγωγία και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του σωματείου.
 3. Με την ίδρυση παραρτημάτων και αντιπροσωπειών της ΕΛΠΑ στην Αθήνα, την επαρχία ή και το εξωτερικό.
 4. Με την έκδοση εντύπων, όπως τουριστικών οδηγών, οδικών χαρτών, βιβλίων, περιοδικών ως και με την πληροφόρηση της κοινής γνώμης επί των θεμάτων αυτών με την χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
 5. Με την οργάνωση αγώνων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και καρτ, και την γενικότερη εποπτεία και καθοδήγηση της αθλητικής δραστηριότητας στον χώρο του χερσαίου μηχανοκίνητου αθλητισμού.
 6. Με την εκπόνηση μελετών πάνω σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τους σκοπούς της ΕΛΠΑ, όπως π.χ. του κυκλοφοριακού προβλήματος στις μεγάλες πόλεις και στις κεντρικές αρτηρίες της χώρας, της εφαρμογής και βελτίωσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την οδηγική εκπαίδευση, την οδική ασφάλεια κλπ.
 7. Με τη συνεργασία και την εν γένει επικοινωνία της ΕΛΠΑ με άλλες λέσχες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με οργανισμούς και κρατικές υπηρεσίες και την ανάληψη για λογαριασμό του ελληνικού κράτους ή διεθνών οργανώσεων δραστηριοτήτων που αφορούν την μηχανοκίνηση και την προστασία του περιβάλλοντος.
 8. Με τη διευκόλυνση, σε συνεργασία με άλλα αρμόδια όργανα, της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, με την επιδίωξη της βελτίωσης της οδοποιίας και των όρων ασφαλείας στην κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων, την τοποθέτηση κατάλληλων οδηγητικών πινακίδων και σημάτων στους εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους κλπ.
 9. Με την οργάνωση τμήματος οδικής βοήθειας.
 10. Με την παροχή στα μέλη και τους συνδρομητές της διαφόρων άλλων εξυπηρετήσεων σχετικά με την επισκευή και αγορά αυτοκινήτων, στάθμευση, ασφάλιση και ταξίδια στο εσωτερικό και το εξωτερικό και τη διοργάνωση διαλέξεων, εκδρομών και περιηγήσεων.
 11. Με την ίδρυση στα κέντρα τουρισμού της χώρας ειδικών γραφείων πληροφοριών για την εξυπηρέτηση των ημεδαπών και αλλοδαπών οδηγών.
 12. Με την ίδρυση και λειτουργία σταθμών εξυπηρέτησης και τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.
 13. Με την ίδρυση και λειτουργία πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων χερσαίου μηχανοκίνητου αθλητισμού ως και ερευνητικών κέντρων που αφορούν την αυτοκίνηση και την ανάπτυξη της αντίστοιχης τεχνολογίας.
 14. Με την ίδρυση και λειτουργία σχολών προηγμένης οδήγησης και οργάνωση σεμιναρίων επί θεμάτων που αφορούν την αυτοκίνηση όπως η ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος, η εναρμόνισή της με την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση κλπ.
 15. Με τη συμμετοχή της ΕΛΠΑ ως Εθνικής Λέσχης στις Διεθνείς Ομοσπονδίες Αυτοκινήτου, Μοτοσυκλετισμού και Τουρισμού και την εκπροσώπησή τους στην Ελλάδα.
 16. Με τη σύναψη συμφωνιών, την ίδρυση ασφαλιστικών επιχειρήσεων, την κατάρτιση συμβάσεων εταιρικής διαχείρισης ή κοινοπραξίας με το ελληνικό δημόσιο ή με οργανισμούς ή με ιδιώτες, εφ' όσον το αντικείμενο των δραστηριοτήτων εμπίπτει στους σκοπούς της ΕΛΠΑ και εφ' όσον κάθε πρόσοδος εκ τούτων κατατίθεται στο ακέραιο στο ταμείο της για την εξυπηρέτησή τους.

 

@team Insurance Services,

Βορείων Προαστίων Αττικής,

Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 2 & Καρδίτσης,

(Ισόγειο)

Αγ. Στέφανος, Τ.Κ.: 14565,

τηλ: 2109534060, fax: 2109577848,

email: andreoud@ateam.gr

 

 

@team Insurance Servises

Κυκλάδων - Θήρας,

Επαρχειακός Δρόμος Εμπορείου - Περίσσας,

Σαντορίνη, Τ.Κ. 84703,

τηλ1: +30 210 6215818,

fax: +30 210 9577848,

email: andreoug@ateam.gr

Για ανταγωνιστικές

Προσφορές Αυτοκινήτων

επικοινωνήστε

 

Συνεργασίες με:

 

 


?>